Category Archives: Bần Đạo Có Bệnh

BẦN ĐẠO CÓ BỆNH – Thanh Phong Bất Giải Ngữ

Tác phẩm: BẦN ĐẠO CÓ BỆNH

Tác giả: Thanh Phong Bất Giải Ngữ

Chuyển ngữ: Grey Phan

Thể loại: Xuyên không, giang hồ, hài hước, 1vs1, điềm văn, 2S

Couple: Hành Ca x Phỉ Nhiên Thù và 1 bầy bệnh thần kinh =)))

***

1d7b6b38d2f4b22485da6c76b6481225

Continue reading