Tag Archives: H

[Review] Người Ngọc – Mộc Kiều

Hôm qua tangthuvien bảo trì, thông báo bảo trì 3 tiếng, mà gần 24 tiếng ko vào được! Gái già đành phải mở các truyện cũ trong máy ra đọc lại.

Kể ra thì đây là lần thứ 2 đọc Người Ngọc rồi, sau 2 lần đọc thì cảm giác vẫn hơi bị đơ.

Continue reading