Tag Archives: Tết

Chinese New Year hay Lunar New Year và vài suy nghĩ

Đây là 1 bài viết khá dài mà Grey vô tình đọc được, một bài viết đáng suy nghĩ và cân nhắc về phong trào bài xích Tàu hiện nay. Ngay cả tấm hình minh họa này cũng rất khó khăn mới tìm ra được, 99% đều là “Happy Chinese New Year” cả.

happy-lunar-new-year-2014-

Continue reading