Tag Archives: truyện dở ẹc

[Review] Trùng sinh chi đích nữ phong hoa

TRÙNG SINH CHI ĐÍCH NỮ PHONG HOA

Tác giả: Yêu Nghiệt Vô Tội

***

+ Văn phong: 2/5 ★

+ Nội dung chủ đề truyện đặt ra: 3/5 ★

+ Triển khai nội dung, tính logic, hợp lý: 1/5 ★

+ Yêu thích cá nhân: 0/5 ★

Tổng: 1.5/5 ★

Continue reading