Tag Archives: xuyênkhông

Dược Điệu Thục Nữ – Chương 2

Chương 2: Thích ứng

“Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thì, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, khán không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức, diệc phục như thị. Xá lợi tử, thị chư pháp không tương, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm…”

Ở nơi chùa miếu này sáu bảy ngày, Diệp Vân Thủy đã muốn dần dần tiếp nhận thân phận bây giờ của mình, nhìn thấy Xuân Nguyệt bưng thuốc tới nàng vẫn là nhíu mày, “Có thể đem đổ không, ngửi thấy mùi cay đắng này ta một chút thèm ăn cũng mất.” Diệp Vân Thủy dù kiếp trước cả ngày đùa nghịch thuốc, nhưng thuốc cay đắng này nàng vẫn nuốt không trôi…

Xuân Nguyệt vẻ mặt khó xử, “Đại cô nương, nô tì lắm miệng, ngài lấy thân thể làm trọng.”

Continue reading

Dược Điệu Thục Nữ – Văn án

Dược Điệu Thục Nữ

Tác giả: Cầm Luật

Thể loại: XK, điền văn, trạch đấu, cung đấu, đấu loạn xà ngầu, HE.

Dịch: Quick Translator

Raw: Hyukie35@tangthuvien

Chỉnh dịch: GreyGrey~

https://greyphan.wordpress.com

***

Văn án:

Nàng xuyên qua di giới thành đích trưởng nữ của một hoàng thương dược liệu, cha không thương, mẹ kế ác, có người nhà cũng như không. Chưa kể danh môn gia thế đấu đá liên hồi.

Dám đấu với nàng? Dám đấu với nàng sao? Nàng đấu lại cho thê thê thảm thảm.

Cái gì? Nàng cứu người, cứu người không được báo đáp thì thôi còn phải đem chính thân mình báo đáp? Tín vật quả thật quý trọng, bất quá cũng thật tốt, nàng ôm của chạy lấy người mới là thượng sách!

~~~

Lời editor:

Truyện này dài dài dài không thua Tân Đường Di Ngọc, nhưng mà hay tình tiết nhanh hơn TĐDN. Tính cách nữ chính tuyệt vời, nam chính lúc đầu vì tình thế bắt buộc cộng thêm bối cảnh cổ đại nên rau này có sâu nhé, sâu vợ sâu con. Khi có nữ chính thì 100% sạch sẽ.

Truyện rất hay, đã duyệt =D

Vì cả hai bộ đều quá dài nên dễ đuối… cố gắng rị mọ ToT

Fighting!!!